Du er her: 
tirsdag14jan2020

Sogneeftermiddag

tirsdag14jan2020 kl. 14:30 - 16:30

Hasle kirke inviterer til inspirerende og hyggeligt samvær for alle den første tirsdag i hver måned (med undtagelse af sommermånederne).

Grundtvigs sangværk

Hør Erik A. Nielsen, professor emeritus fortælle om Grundtvigs sangværk. Grundtvig er formentlig den mest originale og mest vidtspændende dansker, der har levet. Han har haft historiske eftervirkninger på utallige felter. I sit store Sang-Værk til den danske Kirke (1836) skabte Grundtvig vores største og mest betydningsfulde salmesamling. Ingen anden digter har så mange salmer i Den danske salmebog. Hans tidligste salmer hænger sammen med englændernes bombardement af København i 1807, og fra dette tidspunkt opfattede han den danske kirke som en ruin, der måtte genrejses i den moderne verden. Denne opgave fastholdt han igennem mere end 60 år frem til sin død i 1872.

Det er gratis at være med - tag dog gerne en 20'er med til kaffen.

Taxa til Sognehuset kan bestilles på kirkekontoret, tlf.: 86 15 58 53 senest samme dag inden kl. 12.00.