DET UDVIDEDE RUM - PÅ TIDENS KANT

Med fokus på venskaber og familiemedlemmer – de vigtige, de glemte og måske klemte.

Om trøst og pårørende

TIRSDAG DEN 19. FEBRUAR KL. 19.30 I SOGNEHUSET


Helle Nordestgaard Matthiesen, sygeplejerske, ansat som klinisk sygeplejespecialist i Enhed for Lindrende Behandling på Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Her arbejder hun med uhelbredeligt syge og deres familier – og er i øvrigt bosat i Hasle.

Hvordan støtter og trøster man? Vi ved fra undersøgelser, at den støtte og trøst, pårørende er i stand til at udvise, har afgørende betydning for uhelbredeligt syges muligheder for at magte livet på trods af sygdom. Vi ved også, at pårørende ofte oplever en betydelig følelses- og arbejdsmæssig byrde, som kan føre til fysisk og psykisk udmattelse, helbredsproblemer, stress, angst, depression og ensomhed.

Dette oplæg vil handle om, hvordan vi som pårørende kan udvise trøst og støtte, og hvordan alle parter kan finde styrke og kræfter til at leve livet med uhelbredelig sygdom.

Om de glemte og måske klemte

TIRSDAG DEN 12. MARTS KL. 19.30 I SOGNEHUSET

Diakon Ele Bonde, som også er familieopstiller, og hospitalspræst Steen Bonde fra Enhed for Lindrende Behandling på Aarhus Universitetshospital 

Når et liv nærmer sig afslutningen – ung eller gammel – vil både pårørende og den døende uvilkårligt komme til at tænke på mange mennesker. De gode forhold, de brudte; dem, der er gået tabt undervejs og er blevet glemt; søskende, man ikke har holdt kontakt med. Mennesker, der på godt og ondt pludselig kommer til at betyde meget.

Hvad vil det sige for den, der står ved tidens kant? Og hvad kan de, der står ved siden af, gøre? Vi vil denne aften fortælle om erfaringer fra besøgstjenesten og hospitalet, men også fra den systemisk fænomenologiske familieopstilling, hvor vi beskæftiger os med de dybe sammenhænge mellem mennesker, med ekkoer fra slægten og med solidaritet. Og vi vil tale om muligheder og udfordringer.

Om fortællingens kraft

TIRSDAG DEN 26. MARTS KL. 19.30 I HASLE KIRKE

Eventyrfortæller Lise Marie Seidelin Nedergaard fra Odense Bys Museer

Som barnebarn af Anna Sophie Seidelin har Lise Marie har haft den glæde at vokse op med den mundtlige fortælling som en naturlig del af livet. At dele fortællinger med hinanden om smerte og glæde, om umenneskelighed og medmenneskelighed, om fortabelse og håb, om fødsel og død. At dele fortællinger med hinanden styrker os som mennesker og som fællesskab. Denne aften foregår i kirkerummet med historiefortælling og samtale.

Praktisk information

Hasle kirke inviterer til foredrag, samtale og teater om det særlige rum på tidens kant, som vi træder ind i før, i og efter døden. Inviteret er professionelle og frivillige - og ganske almindeligt dødelige. Hver aften prioriteres samtalen, som ledes af hospitalspræst Steen Bonde.

To forskellige muligheder for deltagelse:

1. Man kan komme til én eller alle aftener kl. 19.30. Det kræver ingen tilmelding.

2. Man kan tilmelde sig alle tre aftener og begynde hver aften kl. 18.00 med en sandwich og en fokuseret samtale med udgangspunkt i den enkelte deltagers erfaringer – om det er som frivillig i besøgstjenesten, vågetjenesten eller anden frivillig, som plejepersonale, pårørende eller som bare den, man er.
Tilmelding til alle tre aftener med start hver aften kl. 18.00 herunder.

Dine informationer:

* = Skal udfyldes