Besøg fra Kyaitoke den 30. maj - 11. juni 2018

Vi er så heldige igen at få besøg fra vores venskabssogn i landsbyen Kyaitoke i Nordvesttanzania. Gæsterne er Mrs. Advela Mujuni Kamugisha og Mr. Josiah Mwemezi Karwihula. De skal være med til Internationale Kirkedage, i gudstjenester og aktiviteter i Hasle og få et indtryk af kirken, sognet, Aarhus og Danmark. Vi glæder os til at møde dem og høre nyt fra Kyaitoke og livet der.

Vi søger værtsfamilier
Vi har brug for værtsfamilier for gæsterne i perioden 30. maj til 11. juni. Så har du/I lyst til at have besøg og få mulighed for at komme lidt nærmere på vores afrikanske gæster, så er dette chancen! De skal indkvarteres sammen og have hver deres soveværelse. Det kan være et, to eller flere døgn pr. sted. Skriv eller ring til kirkekontoret og meld ind med hvilke datoer, I har lyst.

Kom med til Internationale Kirkedage i Aarhus Stift, 1. – 2. juni - ”Sharing Faith”
For fjerde gang afholdes Internationale Kirkedage i Aarhus Stift. Kirkedagene er et mødested for alle de sogne i Aarhus Stift, der har etableret venskabsmenighedskontakter rundt omkring i verden og deres venskabsmenigheder. Fra Hasle er der en gruppe, der deltager sammen med vores gæster, og alle interesserede er velkomne til at være med til det fulde program eller dele af det.

Se programmet her...


Hasle menigheds indsamlinger til Kyaitoke

Vi samler ind til Kyaitoke hver søndag i kirken. I øjeblikket går indsamlingen til voksenundervisning i menigheden i Kyaitoke. 

Tidligere indsamlinger har resulteret i, at der er blevet bygget en vandbeholder, der er kommet på plads ved siden af kirken. Vandet skal ledes fra kirketaget til beholderen, og før brug skal vandet koges. Nu er der altså vand til madlavning, til dåb osv.

Med billedet fulgte der et brev til Hasle kirke med tak for hjælpen til at kunne bygge tanken. 

Vi har også afsluttet indsamlingen til et nyt kirkehus. Mange kirkegængere skal gå langt for at komme til kirke, derfor ønskede Kyaitokes menighed at bygge en kirke nr. 2.

Om vores venskabssogn i Kyaitoke, Tanzania

Kyaitoke sogn består af en større og en halv snes mindre menigheder. Der er 1 præst og 1 kontorist og desuden 10 mandlige evangelister og 1 kvindelig. Evangelisterne kan lede gudstjenesterne men ikke døbe eller forrette altergang.

I sognet er der godt 5.000 lutherske kristne, hvoraf ¾ er børn og unge. Godt halvdelen af de kristne går i kirke hver søndag.

Gudstjenesten ligner den vi holder i Hasle, men der er ikke altergang, hvis præsten ikke leder gudstjenesten. Der er intet orgel, men til gengæld flere frivillige kirkekor. Der samles ind ved alle gudstjenesterne, da der ikke betales kirkeskat. De, der ikke har penge med, kommer med frugter høns o.l., der sælges på en auktion uden for kirken efter gudstjenesten.

Den lutherske kirke driver et sygehus i sognet: Izimbya Hospital, hvor der tidligere arbejdede danske missionærer, bl.a. Ellen Margrethe Christensen.

 

Besøg mellem venskabsmenighederne

Hasle har ofte haft besøg fra kirken i Tanzania og et par gange haft gæster fra Kyaitoke boende. Pastor Geoffrey Lwegayura og skoleinspektør Josiah Lwezaura i 1991 og læge Savelina Kahabuka og skolelærer Joshua Kaleba var på besøg i 2008 (samt familien Lubago i Ryhaven).

I 1990 fik Kyaitoke et weekend-besøg af en gruppe på en studietur, arrangeret af Dansk Missionsselskab. Af dem var seks fra Hasle, her iblandt pastor Knud Ochsner, der har besøgt venskabsmenigheden flere gange.

I 2008 fik Hasle så igen besøg af to gæster fra Kyaitoke: Læge Savelina Kahabuka og skoleleder Joshua Kaleba (se foto), der også deltog i Aarhus Stifts "International Kirkedag" (6.-7. juni). I

august 2011 var det så Hasles tur til at besøge Kyaitoke - fire af de ialt ti deltagere var fra Hasle, der også talte Inger Riiskær og Knud Ochsner.

I 2015 havde vi besøg af pastor Denice Babyegeya og Savelina Mwombeki fra Kyaitoke. Besøget strakte sig over knap to uger med bl.a. deltagelse i de Internationale Kirkeda ge, besøg på Gammelgaardsskolen, møde med konfirmanderne, gudstjeneste i Hasle kirke og ture rundt i Aarhus og omegn. Det var to dejlige uger, hvor alle oplevede at trods store forskelle kulturelt og økonomisk, så er der alligevel ikke så langt mellem Hasle og Kyaitoke.

 

Den Lutherske kirke i Nordvest-Tanzania
De første menigheder opstod i 1890'erne, da unge på rejse i nabolandet Uganda mødte afrikanske kristne og bragte kristendommen med hjem til deres egne landsbyer. Men kirken regner med sin begyndelse som en luthersk kirke fra 1910, da de kristne fik forbindelse med tyske lutherske missionærer. Tanzania var dengang en del af Tysk Østafrika.

Den lutherske kirke i Nordvest-Tanzania er i dag delt i to stifter: Karagwe Stift på grænsen til Rwanda med ca.130.000 kristne og Nordvest Stiftet ved Victoriasøen (hovedby: Bukoba) med ca.150.000 kristne. Kyaitoke ligger i dette stift. 

Skæring Kirkes venskabsmenighed, Kyerwa, er beliggende i nabostiftet til Kyaitoke - den kan du læse mere om her.

TANZANIA

Tanzania er 22 gange så stort som Danmark. Ca. 51 mio. indbyggere. 40% kristne, 40 % muslimer, 20 % traditionel afrikansk religion.

Republikken ledes af et parlament med en præsident - John Magufuli. Zanzibar har delvist selvstyre.

Største by: Dar Es Salaam med over 4. mioæ indbyggere.

Historie: Landet blev selvstændigt i 1961 under navnet Tanganyika, men blev i 1964 sluttet sammen med Zanzibar til Tanzania.

Årlig befolkningstilvækst: 3%.

Forventet levealder: 61 år (børnedødelighed 5%) - ca. 3% af befolkningen er smittet med HIV/AIDS. 36% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

Valuta: Tanzaniashilling (1 Tzs  = 100 cent). Ca. 290 Tzs = 1 dansk kr.

Venskab med Kyaitoke

Evangelisk-lutherske Kyaitoke i det nordvestlige hjørne af Tanzania har været Hasle Kirkes venskabssogn siden 1975. I begyndelsen af juni havde vi besøg af Denice Mulokozi Babyegeya, der er præst i Kyaitoke, og Savelina Karungi Mwombeki. De var med til sommerfesten, som man kan se på billederne, og Denice holdt en levende prædiken af den slags, som vi er uvandt med her i norden. Til stor inspiration for os. Venskabet med Kyaitoke er en fantastisk skøn udfordring. Hasles tidligere præst, Knud Ochsner, kan endnu sit Svahili. 

Foto: Lea Bonde
Foto: Lea Bonde
Foto: Lea Bonde
Foto: Lea Bonde
Foto: Lea Bonde
Foto: Lea Bonde