Besøgsvenner

Hvad er besøgsvenner?

Besøgsvenner er frivillige, der gerne vil være med til at bryde ensomheden med regelmæssige besøg af ca. 1 times varighed. Besøgene kan f.eks. bruges til ledsagelse på en spadsertur, hjælp til at læse eller hyggeligt samvær.                                                                                                                                              

Hvem vil gøre det for mig? 
Det vil en gruppe frivillige, der synes, at frivilligt socialt arbejde er vigtigt.

Hvad koster det? 
Tilbuddet er gratis. Hvis der bliver tale om udgifter til materialer, kørsel, ledsagelse eller lignende, betales de naturligvis af den, som modtager hjælpen 

Tavshedspligt 

De frivillige har tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, de som hjælpere bliver bekendt med.