Rådets udvalg/arbejdsopgaver

Formand:
Niels Minamizawa Mathiesen

Næstformand og kasserer:
Lene Lee-Andersen

Kontaktperson i forhold til personale:

Tina Hove Stefansson

Kirkeværge:
Klaus Bendixen

Stående udvalg (kirke- og kirkegårdsudvalg):

Lene Lee-Andersen, Morten Skrubbeltrang og Jette Jensen

Valgbestyrelse:

Jette Jensen, Birthe Hother Vesterager og Klaus Bendixen (formand)

Kirkens bygningskyndige:
Kim Christiansen

Underskriftsberettiget:
Foruden formanden: Lene Lee-Andersen