Begravelse og bisættelse

Det praktiske og den kirkelige handling

Dødsfald anmeldes (oftest af bedemanden) snarest muligt og senest efter to dage til kirkekontoret eller den kirkebogførende sognepræst.

Mange pårørende foretrækker at lade en bedemand ordne det praktiske i forbindelse med dødsfald, men sognepræst og kirkekontor hjælper gerne i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Tid og sted for begravelsen eller bisættelsen kan aftales gennem bedemanden. Det kan også aftales direkte med kirkekontoret eller præsten.

Alt, som vedrører den kirkelige handling i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, aftales med præsten, der skal forestå den kirkelige handling.

Du kan læse meget mere om begravelse og bisættelse her.

Mindesamvær

Når den kirkelige handling har fundet sted i Hasle kirke er det i mange tilfælde muligt at afholde mindesamvær i Sognehuset. Læs mere om mindesamvær i Sognehuset her.

Det sidste hvilested

Kontakt graveren for aftale om valg af gravsted på kirkegården. Urnenedsættelse aftales med graveren, og kan foregå mandag til torsdag kl 8.00 til 14.00 og fredag kl 8.00 til 13.00.