Hasle menigheds indsamlinger til Kyaitoke

Evangelisk-lutherske Kyaitoke i det nordvestlige hjørne af Tanzania har været Hasle Kirkes venskabssogn siden 1975.

Vi samler ind til Kyaitoke hver søndag i kirken. I øjeblikket går indsamlingen til kvindernes sparegrupper - læs mere om det længere nede.

Tidligere indsamlinger har gået til voksenundervisning, et nyt kirkehus og en vandbeholder, der er kommet på plads ved siden af kirken. Vandet bliver ledt fra kirketaget til beholderen, og før brug skal vandet koges. Vandet bliver f.eks brugt til både madlavning og dåb. Derudover er der også blevet samlet ind til at få installereret elektrisk lys i kirken, sognets hovedkontor, præsteboligen og evangelistens bolig.

Tak for jeres gaver til Hasles venskabsmenighed i Kyaitoke. Herunder kan du læse mere om Kyaitoke og de mange gode besøg mellem menigheder, der har fundet sted hen over årene.

Venlig hilsen,

Kyaitokeudvalget


Kontakt mellem venskabsmenighederne

Hasle har ofte haft besøg fra kirken i Tanzania og et par gange haft gæster fra Kyaitoke boende.

Pastor Geoffrey Lwegayura og skoleinspektør Josiah Karwihula i 1991 og læge Savelina Kahabuka og skolelærer Joshua Kaleba var på besøg i 2008 (samt familien Lubago i Ryhaven).

1990 fik Kyaitoke et weekend-besøg af en gruppe på en studietur, arrangeret af Dansk Missionsselskab. Af dem var seks fra Hasle, her iblandt pastor Knud Ochsner, der har besøgt venskabsmenigheden flere gange.

2008 fik Hasle så igen besøg af to gæster fra Kyaitoke: Læge Savelina Kahabuka og skoleleder Joshua Kaleba, der også deltog i Aarhus Stifts "International Kirkedag" (6.-7. juni).

I august 2011 var det så Hasles tur til at besøge Kyaitoke - fire af de ialt ti deltagere var fra Hasle, der også talte Inger Riiskær og Knud Ochsner.

2015 havde vi besøg af pastor Denice Babyegeya og Savelina Mwombeki fra Kyaitoke. Besøget strakte sig over knap to uger med bl.a. deltagelse i de Internationale Kirkedage, besøg på Gammelgaardsskolen, møde med konfirmanderne, gudstjeneste i Hasle kirke og ture rundt i Aarhus og omegn. Det var to dejlige uger, hvor alle oplevede at trods store forskelle kulturelt og økonomisk, så er der alligevel ikke så langt mellem Hasle og Kyaitoke.

I juni 2018 havde vi besøg af Josiah Mwemezi Karwihula og Advela Mujuni. Se billeder og læs mere om det til højre.

I september 2019 havde vi lejlighed til at høre nyt fra vores venskabsmenighed, da Hasle havde besøg af Anne-Marie Lauenstein. Hun er udsendt af Danmission til Tanzania sammen med sin mand Louis Møllerfors. Anne-Marie er en meget levende fortæller som i forbindelse med sit arbejde havde været på besøg i Kyaitoke, hvor hun fik indtrykket af en levende og handlekraftig menighed.

I Tanzania skal kirken - også den lutherske - selv stå for alle udgifterne til kirkens drift, så indsamlede midler er vigtige.

Det er vigtigt at få godt tag i mændene. Det sker f. eks med det mandekor, som der er billeder af.

En anden aktivitet, som er en vigtig del af kirkens sociale ansvar er at motivere til at oprette og drive låne- sparegrupper. Kvinderne kan sætte - efter vores forhold -  små beløb ind i sparegruppens pengekasse. Når en af de andre kvinder har brug for penge til at realisere en god ide, kan hun låne et beløb f. eks. at købe en ged, så der er mælk til familien. Når der på den måde så bliver lidt flere penge mellem hænderne f. eks. fordi man kan sælge lidt af mælken, kan lånebeløbet betales tilbage til gruppen. En del af de penge, der næste gang bliver sendt til Kyaitoke vil blive fordelt til sparegrupperne, så de har en større kassebeholdning og dermed kan låne lidt større beløb ud.

Fortalervirksomhed er også en opgave for kirkens folk. Den kristne etik taler jo altid den svageres sag. Men det er ikke nogen given ting, at den svagere bliver hjulpet. De såkaldte advocasy-grupper, eller fortalergrupper er advokater for de svage. Grupperne er vigtige for at påvirke holdninger og dermed hjælpe til, at samfundet bliver mere humant.

I løbet af efteråret 2019 har vi den glæde igen at kunne sende en god portion penge til Kyaitoke.

Vi vil foreslå menigheden dernede, at den bruger penge på at få installeret elektrisk lys i kirken, sognets hovedkontor, præstboligen og evangelistens bolig.

Måske tænker nogen: Hvem er evangelisten. Der er slet ikke præster nok til at dække alle prædikestederne i et sogn. Evangelisten får en kortere teologisk uddannelse og holder så gudstjeneste på de søndage, hvor præsten er et andet sted.

Denne brug af pengene kan endda blive helt bibelsk. Jesu siger i bjergprædiken om de kristne: “ I er verdens lys. En by der ligger på et bjerg kan ikke skjules.” Mattæus 5,14

Sommerfest med besøg fra Kyaitoke

I begyndelsen af juni 2018 havde vi besøg af Denice Mulokozi Babyegeya, der er præst i Kyaitoke, og Savelina Karungi Mwombeki. De var med til sommerfesten, som man kan se på billederne, og Denice holdt en levende prædiken af den slags, som vi er uvandt med her i norden. Til stor inspiration for os. Venskabet med Kyaitoke er en fantastisk skøn udfordring. Hasles tidligere præst, Knud Ochsner, kan endnu sit Svahili. (Fotos: Lea Bonde)


Om vores venskabssogn i Kyaitoke, Tanzania

Kyaitoke sogn ligger i det nordvestlige Tanzania - se den røde prik på kortet. Sognet består af en større og en halv snes mindre menigheder. Der er 1 præst og 1 kontorist og desuden 10 mandlige evangelister og 1 kvindelig. Evangelisterne kan lede gudstjenesterne men ikke døbe eller forrette altergang.

I sognet er der godt 5.000 lutherske kristne, hvoraf ¾ er børn og unge. Godt halvdelen af de kristne går i kirke hver søndag.

Gudstjenesten ligner den vi holder i Hasle, men der er ikke altergang, hvis præsten ikke leder gudstjenesten. Der er intet orgel, men til gengæld flere frivillige kirkekor. Der samles ind ved alle gudstjenesterne, da der ikke betales kirkeskat. De, der ikke har penge med, kommer med frugter høns o.l., der sælges på en auktion uden for kirken efter gudstjenesten.

Den lutherske kirke driver et sygehus i sognet: Izimbya Hospital, hvor der tidligere arbejdede danske missionærer, bl.a. Ellen Margrethe Christensen.

 

Den Lutherske kirke i Nordvest-Tanzania

De første menigheder opstod i 1890'erne, da unge på rejse i nabolandet Uganda mødte afrikanske kristne og bragte kristendommen med hjem til deres egne landsbyer. Men kirken regner med sin begyndelse som en luthersk kirke fra 1910, da de kristne fik forbindelse med tyske lutherske missionærer. Tanzania var dengang en del af Tysk Østafrika.

Den lutherske kirke i Nordvest-Tanzania er i dag delt i to stifter: Karagwe Stift på grænsen til Rwanda med ca.130.000 kristne og Nordvest Stiftet ved Victoriasøen (hovedby: Bukoba) med ca.150.000 kristne. Kyaitoke ligger i dette stift. 

 

TANZANIA

Tanzania er 22 gange så stort som Danmark. Ca. 51 mio. indbyggere. 40% kristne, 40 % muslimer, 20 % traditionel afrikansk religion.

Republikken ledes af et parlament med en præsident - John Magufuli. Zanzibar har delvist selvstyre.

Største by: Dar Es Salaam med over 4. mioæ indbyggere.

Historie: Landet blev selvstændigt i 1961 under navnet Tanganyika, men blev i 1964 sluttet sammen med Zanzibar til Tanzania.

Årlig befolkningstilvækst: 3%.

Forventet levealder: 61 år (børnedødelighed 5%) - ca. 3% af befolkningen er smittet med HIV/AIDS. 36% af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen.

Valuta: Tanzaniashilling (1 Tzs  = 100 cent). Ca. 290 Tzs = 1 dansk kr.