Du er her: 

Begravelse og bisættelse

Dødsfald anmeldes snarest muligt og senest efter to dage til kirkekontoret eller den kirkebogførende sognepræst i Hasle kirke. Ofte vil bedemanden være behjælpelig hermed.

Mange pårørende foretrækker at lade en bedemand ordne papirerne i forbindelse med dødsfald, men sognepræst og kirkekontor hjælper gerne i tilfælde af tvivlsspørgsmål.

Tid og sted for begravelsen eller bisættelsen aftales gennem bedemanden. Det kan også aftales direkte med kirkekontoret eller præsten.

Alt, som vedrører den kirkelige handling i forbindelse med begravelsen eller bisættelsen, aftales med præsten.

Du kan læse mere om begravelser og bisættelser her.

Kontakt graveren for aftale om valg af gravsted på kirkegården.

Urnenedsættelse:
Aftales med graveren kan foregå mandag til torsdag kl 8.00 til 14.00 og fredag kl 8.00 til 13.00.