Erhvervelse af gravsted på Hasle Kirkegård

Kontakt graveren og få en aftale om et tidspunkt med henblik på aftale om valg af gravsted og hvilke muligheder for gravsteder, vi kan tilbyde. Efter denne samtale skal I afgøre, hvilken gravstedstype I vil have, og hvem der skal sørge for vedligeholdelsen.

OBS:

Der går ca. et halvt år fra en begravelse, indtil gravstenen kan placeres på gravstedet.

I forbindelse med en brænding går der 1-2 uger, inden urnen er klar til udlevering, og der kan træffes aftale om et tidspunkt for urnenedsættelse. Urnenedsættelse foregår så vidt muligt inden for den almindelige arbejdstid.

De pårørende har mulighed for at overvære urnenedsættelsen, men der foregår normalt ingen kirkelig handling i forbindelse med urnenedsættelse.

Folder om Hasle Kirkegård; erhvervelse og vedholdelse af gravsted: Hasle Kirkegård 2016.pdf (med forbehold for prisstigninger siden denne folder er udgivet).

KONTAKT: Graveren