Gravstedstyper

På kirkegården findes traditionelle gravsteder med hæk, planter og grus, men også gravsteder i græs med en sten (plade i plæne). Endvidere er der mulighed for anonym begravelse i en fællesplæne.

Uanset hvilken type gravsted, er gravstedet enten et kistegravsted eller et urnegravsted, men urner kan godt sættes ned i et kistegravsted.

Fredningstiden (dvs. den tid, der skal gå, før der igen kan begraves i samme gravsted) er for en kistebegravelse 20 år og for en urnebegravelse 10 år.

Folder om Hasle Kirkegård; erhvervelse og vedholdelse af gravsted: Hasle Kirkegård 2016.pdf (med forbehold for prisstigninger siden denne folder er udgivet).

KONTAKT: Graveren