Takster og ydelser

Et gravsted skal vedligeholdes i hele fredningstiden. De pårørende kan vælge enten selv at stå for vedligeholdelsen eller at indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse af gravstedet. Herudover er der mulighed for at tilkøbe forskellige ydelser, som fx grandækning og sommerblomster.

Ønsker man, at kirkegården sørger for vedligeholdelsen, kan man ved betaling af et engangsbeløb indgå en aftale med kirkegården om vedligeholdelse i hele fredningsperioden. Man kan også løbende træffe aftale med kirkegården om vedligeholdelse, og der vil så blive opkrævet betaling én gang om året.

Ved nedsættelse eller begravelse i fællesplæne eller plæne med plade opkræves der altid betaling forud for hele fredningstiden.

Når der laves en GIAS-aftale (se forklaring i boksen herunder) på renholdelse af gravstedet og betaler for hele fredningstiden på en gang, får man følgende hos os:

Renhold af gravstedet ugentligt i vækstperioden hvor man kan se at graven er blevet revet og synligt ukrudt er blevet fjernet. Samtidig fjernes visne buketter. Fra oktober til marts/april efterses gravene ugentligt. Afhængig af vejret rives der efter behov.

Fredage rives alle gange på kirkegården og der ses igen efter om buketter er visne og bør fjernes.

Gravmindet vaskes hvert forår med algemiddel således at den fremstår uden algevækst efter vinteren.

Sker der jordsætninger oprettes disse.

Mangler der grus/sten kommer der nyt på.

Gødskning foretages en gang årligt.

Hække klippes en gang årligt i august måned og afklip fjernes.

Går flerårige planter ud i perioden erstattes de med nye.

Midtvejs i GIAS-perioden kan man få skiftet planter og renoveret gravstedet.

Såfremt man ønsker forårs og sommerblomster plantet i samme aftale er det også med udskiftning af plantejord hvert andet år.

Man betaler for et bestemt antal hvor forårsblomster plantes som regel inden påske hvis vejret tillader det. Sommerblomster plantes inden 5 juni.

Ønsker man grandækning bliver dette foretaget med 6 kg ædelgran pr kisteplads. Dette er færdigt inden 1. søndag i advent.

Aktuelle takster fremgår af folderen her: Hasle Kirkegård 2016.pdf (med forbehold for prisstigninger siden folderen her blev udgivet).

KONTAKT: Graveren

GIAS er et system til administration af aftaler om vedligeholdelse af gravstedsaftaler. GIAS står for GravstedsIndberetnings- og AftaleSystem, som styrer oprettelse og afregning af gravstedernes flerårige tilbud om vedligeholdelse. Gias-centeret består af Aarhus Stift og Viborg Stift i fællesskab. Når tilbuddene ikke bliver betalt, foretages opkrævning eller erindring af de ikke betalte tilbud af GiasCenteret. GiasCenteret kan kontaktes på GIAS@km.dk Eventuelle spørgsmål til tilbud om vedligeholdelse skal dog rettes direkte til kirkegården...