Medlemsskab af Folkekirken

Man bliver medlem af Den Danske Folkekirke, når man bliver døbt i folkekirken. Læs mere her

Anmodning om udtrædelse af folkekirken skal ske skriftligt.

Hvis man senere har meldt sig ud og derefter ønsker at genoptage sit medlemskab, skal man henvende sig til en af sognets præster eller til kirkekontoret.

Folkekirken har dåbsfællesskab med de fleste andre kirkesamfund, så hvis man er døbt i en anden slags kirke (i Danmark eller udlandet), kan man optages i folkekirken.

Du er altid velkommen til at henvende dig med dine spørgsmål.