Du er her: 

Hvad laver et menighedsråd?

Menighedsrådet kan sammenlignes med en slags bestyrelse for den lokale kirke. Det er demokratisk valgt – dvs. at du som medlem af folkekirken har indflydelse på, hvem der skal sidde i menighedsrådet i din kirke Der er aktuelt 1.749 menighedsråd i Danmark. Et menighedsråd består af mellem 5 og 15 valgte medlemmer samt sognets præst(er). Antallet af medlemmer afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. I Hasle sogn er der 4.106 folkekirkemedlemmer, og dermed 9 valgte medlemmer.

Menighedsrådet skal understøtte gode vilkår for evangeliets forkyndelse i sognet. Det betyder i praksis, at menighedsrådet både har en række administrative og strategiske opgaver. Menighedsrådets opgaver er bl.a.:

• at være arbejdsgiver for de ansatte i kirken, bortset fra præsterne

• at lave visionsarbejde og derigennem være med til at bestemme, hvilken retning den lokale kirke skal gå i, og hvad der skal prioriteres

• at ansætte ny præst, når stillingen er ledig

• at sørge for vedligeholdelse af bygninger, både kirken, sognegården og præsternes embedsbolig

• at sikre gode vilkår for ansatte og frivillige i kirken, så de kan udføre deres opgaver bedst muligt

• at samarbejde med øvrige lokalforeninger, f.eks. lokalråd, borgerforening, spejderne etc.

Menighedsrådsmedlemmer er lige så forskellige som medlemmerne af folkekirken. Dvs. nogle går ofte i kirke, andre kommer mest til højtiderne, nogle er unge, andre er ældre, nogle går op i babysalmesang, andre i det sociale arbejde. Det er vigtigt, at et menighedsråd afspejler alle de mennesker, der hører til kirken, da det er her, der bliver truffet mange vigtige beslutninger om både den lokale kirkes liv og fremtid.

Har du lyst til at lære mere om menighedsrådsarbejdet, er du velkommen til at kontakte menighedsrådsformanden eller én af præsterne.


Nina Kofoed
Formand
tlf. 28932130

Lene Lee-Andersen
Næstformand og kasserer
tlf. 20740834

Golriz Kjeldgaard Ghozati
Personalekontaktperson
tlf. 53300641

Klaus Bendixen
Kirkeværge
tlf. 40882928

Marie Lund

Laila Oraha

Flemming S. Madsen

Jette Jensen