Rådets udvalg/arbejdsopgaver

Formand:
Niels Minamizawa Mathiesen

Næstformand:
Jens Birk

Kasserer:
Lene Lee-Andersen

Kontaktperson i forhold til personale:
Tina Hove Stefansson

Kirkeværge:
Klaus Bendixen

Aktivitetsudvalg:
Ann Wraae Bomholt, Birthe Hother Vesterager, Berit Schelde Christensen, Morten Skrubbeltrang, Ele Bonde og Nana Birk Hansen

Børne- og familieudvalg:
Ann Wraae Bomholt og Berit Schelde Christensen

Stående udvalg (kirke- og kirkegårdsudvalg):
Ann Wraae Bomholt, Birthe Hother Vesterager og Jens Birk (formand)

Personaleudvalg:
Berit Schelde Christensen, Jonna Ostersen, Klaus Bendixen, Lene Lee-Andersen og Tina Hove Stefansson

Økonomiudvalg:
Klaus Bendixen, Lene Lee-Andersen, Niels Minamizawa Mathiesen og Tina Hove Stefansson

Valgbestyrelse:
Jette Jensen, Jonna Ostersen og Klaus Bendixen

Kirkens bygningskyndige:
Kim Christiansen

Underskriftsberettiget:
Foruden formanden: Lene Lee-Andersen