Hvad er det mon?

"DET UDVIDEDE RUM PÅ TIDENS KANT" er en temarække over tre aftener, som vi arrangerer i hver forårs sæson. 

Den handler om tiden på kanten af tiden - den tid, der stopper med døden. I den tid sker der så meget. Nogen er ved at afslutte et liv og nogen bliver tilbage. Den, der er på vej over tidens kant, vil ofte få en udvidet oplevelse af det, der sker: af samtaler, af erindringer, af sanserne. De, der er omkring den døende, vil ofte ikke lægge mærke til det. 

Hvad kan vi gøre for den tid, der kan blive en kostbar tid?

Kontakt Diakon Ele Bonde for at høre mere.


Vi har haft temaer som:

  • Sidstehjælp - om at kende den kropslige proces
  • Trøst og mistrøst - hvad trøster og hvad bliver en yderligere belastning, selv om det er ment som trøst?
  • Pårørende i spændingen mellem at hjælpe og at være den, der også modtager.
  • Spændingen mellem håb for behandling og samvær før døden
  • Forskellen på fysisk og eksistentiel smerte.
  • Hvad den døende uanset alder kan gøre til helt til sidst
  • Om fortællingens kraft
  • Og meget mere...

 

 

 

Hvordan deltage?

Hold øje med siden her. Du kan også tilmelde dig her nede, så vil du få information.

Konceptet i praksis:

Hasle kirke inviterer til foredrag, samtale og teater om det særlige rum på tidens kant, som vi træder ind i før, i og efter døden. Inviteret er professionelle og frivillige - og ganske almindeligt dødelige. Hver aften prioriteres samtalen, som ledes af hospitalspræst Steen Bonde.

To forskellige muligheder for deltagelse:

1. Man kan komme til én eller alle aftener kl. 19.30. Det kræver ingen tilmelding.

2. Man kan tilmelde sig alle tre aftener og begynde hver aften kl. 18.00 med en sandwich og en fokuseret samtale med udgangspunkt i den enkelte deltagers erfaringer – om det er som frivillig i besøgstjenesten, vågetjenesten eller anden frivillig, som plejepersonale, pårørende eller som bare den, man er.
Tilmelding til alle tre aftener med start hver aften kl. 18.00 herunder.

Dine informationer:

* = Skal udfyldes